Dissemination

Sigla Erasmus+ cu slogan

6mic

COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul ”YES for Entrepreneurial Youth NGOs, YES for Millennials Changers” este un proiect transnațional, implementat în parteneriat, de către 3 organizații: Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială (România), bbw gGmbH (Germania) și Centro Superior de Formacion EUROPA SUR (Spania). Proiectul a început la data de 01.09.2015 și are o durată de 14 luni. El este derulat cu suport financiar din partea Uniunii Europene, prin intermediul Programului Erasmus+, Parteneriate Strategice pentru Tineret.

 Scopul acestui proiect este acela de a stimula schimbul de bune practici și experiențe relevante, pentru dezvoltarea unor contexte de învățare moderne, bazate pe acțiune, destinate profesioniștilor/lucrătorilor de tineret din organizațiile neguvernamentale de tineret și /sau din organizațiile neguvernamentale, care au programe pentru tineri. Învățarea este focalizată pe antreprenoriat social/afaceri sociale, astfel încât aceste organizații să obțină sustenabilitate pe termen lung.

 Proiectul are 3 obiective specifice:

O1 – Stimularea dezvoltării profesionale a 30 de experți ai organizațiilor de tineret din Romania, Spania și Germania, prin ateliere de lucru practice și prin module de învățare e-learning.

O2 – Dezvoltarea unui mod proactiv și inovativ de învățare și implicare a tinerilor voluntari într-o organizație neguvernametală ”antreprenorială”, denumit LIVE Laboratory; elaborarea unei metodologii de lucru pentru acest Lab.

O3 – Întărirea cooperării dintre organizațiile de tineret și autoritățile publice, prin intermediul unei rețele transnaționale, capabile să stimuleze inițiativele de antreprenoriat social.

Activitățile proiectului sunt diverse: se vor organiza ateliere de lucru cu tema – ”Este organizația voastră pregătită pentru antreprenoriat social? Poate deveni o organizație antreprenorială?”; se va forma un grup online colaborativ împreună cu toți experții/lucrătorii de tineret implicați în proiect; se va realiza un portofoliu online, care conține 8 module e-learning; se va elabora metodologia LIVE Laboratory; se va crea o rețea transnațională cu cel puțin 25 de actori ”instituționali”, din cele 3 țări, precum și din Europa.

 

PUBLICARE COMUNICAT DE PRESĂ LANSARE PROIECT:

Platforma stiriong.ro

AGERPRES

Finantare.ro

IES – Institutul de Economie Sociala

BROSURA PROIECT:

Link descarcare brosura

PUBLICARE COMUNICAT DE PRESĂ FINAL PROIECT:

Platforma stiriong.ro

Finantare.ro