Activities

Sigla Erasmus+ cu slogan

6mic2

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

Componenta 1

Activitatea 1 – A1: Selectarea a 15 organizații neguvernamentale (5 din Romania, 5 din Spania si 5 din Germania) și a 30 de experți/lucrători de tineret (câte 2 participanți din fiecare ONG selectat). Recrutarea a 15 tineri șomeri/ aflați în căutarea unui loc de muncă sau cu un alt tip de vulnerabilitate/dezavantaj economic sau social.

ONG-urile, experții și tinerii sunt integrați într-un grup colaborativ online pentru a schimba puncte de vedere, opinii, experiențe și informații, la nivel transnațional.

Activitatea 2 – A2: Organizarea de ateliere de lucru pentru cei 30 experți/ lucrători de tineret in fiecare țară (Romania, Spania și Germania). Tema este următoarea: ”Este pregătită organizația voastră pentru antreprenoriat social? Poate deveni ea o organizație antreprenorială?” (decembrie 2015 și mai 2016)

Activitatea O1/A3 – O1/A3: crearea unui portofoliu virtual, care conține 8 module de învățare e-learning. Modulele au au urmatoarele teme:

– Modul 1: Instrumente de dezvoltare a capacității organizaționale (NGO Inventory);

– Modul 2: Modele de afaceri sociale;

– Modul 3: Parteneriate, Alianțe și Networking;

– Modul 4: Microvoluntariatul;

– Modul 5: Metode de rezolvare probleme;

– Modul 6: Afaceri ale tinerilor in comunități;

– Modul 7: Studii de caz (”Stories that matter!”);

– Modul 8: Dezvoltare sustenabilă.

Componenta 2

Activitatea O2/A4 – O2/A4: dezvoltarea și implementarea unei metodologii de lucru a LIVE Lab.

LIVE Lab este un mod de lucru inovativ cu voluntarii, in cadrul unei organizații. Principiul de bază este implicarea și motivarea voluntarilor tineri, astfel încât aceștia să contribuie proactiv la transformarea ONG-ului respectiv într-o organizație antreprenorială, care poate crea afaceri sociale si programe sustenabile pe termen lung.

Voluntarii tineri nu sunt doar persoane care ajută un ONG, care acționează cum li se cere și care îndeplinesc diferite sarcini de lucru, ci ei sunt învățați și stimulați să aibă inițiative, să propună activități și proiecte, să ia decizii etc.

LIVE Lab este ”learning by doing”.

Activitatea 5 – A5. Organizarea unui seminar de instruire pentru familiarizarea cu metodologia de lucru LIVE Lab și cu acest model de implicare a voluntarilor (iulie 2016).

Componenta 3

Activitatea 6 – A6: crearea unei rețele online de colaborare internațională, pentru stimularea antreprenoriatului social, in cadrul organizațiilor neguvernamentale și a tinerilor. In rețea sunt invitați diferite tipuri de ”actori instituționali”: organizații de tineret/organizații care au proiecte pentru tineri, autorități publice, centre educaționale, universități etc.

Activities of project_EN