Invitație de participare

Sigla Erasmus+ cu slogan

6mic

Invitație de participare

Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România (ACE-ES Romania) invită cinci organizații de tineret, precum și organizații care au proiecte (sociale, educaționale etc.) pentru tineri, din Bucuresti, pentru a fi implicate ca și grup țintă, in proiectul transnațional Erasmus+ Parteneriate strategice pentru Tineret: ”YES for Entrepreneurial Youth NGOs, YES for Millennials Changers”, implementat împreună cu bbw gGmbH (Germania) și Centro Superior de Formacion EUROPA SUR (Spania), în perioda 01.09.2015-31.10.2016.

Scopul acestui proiect este acela de a stimula schimbul de bune practici și experiențe relevante, pentru dezvoltarea unor contexte de învățare moderne, bazate pe acțiune, destinate profesioniștilor/lucrătorilor de tineret din organizațiile neguvernamentale de tineret și /sau din organizațiile neguvernamentale, care au programe pentru tineri. Învățarea este focalizată pe antreprenoriat social/afaceri sociale, astfel încât aceste organizații să obțină sustenabilitate pe termen lung.

Activitățile, in care vor fi implicate aceste 5 organizații, sunt următoarele:

 • 2 ateliere de lucru, cu tema ”Este pregătită organizația voastră pentru antreprenoriat social? Poate deveni o organizație antreprenorială?” (decembrie 2015 și mai 2016)
 • integrarea într-un grup colaborativ on-line cu alte 5 organizații din Spania si 5 organizații din Germania, grup focusat pe tema antreprenoriatului social, voluntariat, dezvoltare organizațională sustenabilă.
 • acces la cele opt module e-learning ale portofoliului virtual, creat in proiect. Modulele au urmatoarele teme: Instrumente de dezvoltare a capacității organizaționale (NGO Inventory); Modele de afaceri sociale; Parteneriate, Alianțe și Networking; Microvoluntariatul; Metode de rezolvare probleme; Afaceri ale tinerilor in comunități; Studii de caz (”Stories that matter!”); Dezvoltare sustenabilă.
 • un seminar de instruire pentru familiarizarea cu un nou model de implicare a voluntarilor – LIVE Lab (iulie 2016)
 • integrarea intr-o rețea online de colaborare internațională, pentru stimularea antreprenoriatului social, in cadrul organizațiilor de tineret/organizațiilor care au proiecte pentru tineri.

Organizațiile interesate trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • să fie ONG-uri de tineret sau ONG-uri, care implementează proiecte destinate tinerilor;
 • să fie motivate să împărtășească și să învețe despre antreprenoriat social și voluntariat, într-un mediu internațional;
 • să aibă 2 persoane (lucrători de tineret si/sau alți experți care lucrează cu tinerii), pe care să le nominalizeze pentru integrarea în proiect și participarea la activități.

Dosarul de înscriere trebuie sa conțină următoarele documente:

 1. Copie a certificatului de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial;
 2. Scrisoare de intenție, cu detalierea motivației de participare in cadrul proiectului și a modului în care participarea la activități va ajuta organizația.
 3. Nominalizarea a 2 lucrători de tineret/experți pentru participarea la activități.

Documentele se trimit scanate, până la data de 15 noiembrie 2015, la adresa de email: aceesromania_proiecterasmus@yahoo.ro; ace_economiesociala@yahoo.com.