Metodologie LIVE Lab

Metodologie de lucru – LIVE Lab

 În cadrul proiectului transnațional Erasmus+ Parteneriate strategice pentru Tineret: ”YES for Entrepreneurial Youth NGOs, YES for Millennials Changers”, proiect implementat de Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România (ACE-ES Romania) împreună cu bbw gGmbH (Germania) și Centro Superior de Formacion EUROPA SUR (Spania) se elaborează o metodologie de lucru, denumită LIVE Lab, în perioada aprilie-iulie 2016.

Metodologia descrie un mod proactiv de implicare, motivare și stimulare a voluntarilor pentru ca aceștia să lucreze ÎMPREUNĂ cu organizația pentru care voluntariază, pentru a dezvolta afaceri sociale. În acest mod, organizația îți poate asigura surse de venit sustenabile, pe termen lung, pentru a veni în sprijinul propriilor beneficiari si a implementa proiecte diverse.

Tinerii voluntari identifică, analizează, propun, decid, împărtășesc experiențe și cunoștințe pentru a pune în aplicare ÎMPREUNĂ cu organizația acțiuni antreprenoriale. Ei au rol activ, nu doar simplu rol de executanți într-un ONG.

În momentul finalizării ei, metodologia este încărcată pe site-ul proiectului: http://yes.ace-economiesociala.ro/.

Orice organizație/persoană interesată poate avea acces gratuit la această resursă de dezvoltare organizațională.